Srpska napredna stranka u predizbornoj kampanji koristi telefonsku centralu Prointera, kompanije koja je od 2012. godine zahvaljujući poslovima sa državom bar 35 puta uvećala svoje prihode