Direktor Drakslmajera: Ne dobijamo subvencije još od 2012.