Turistička agencija "Kavaz" iz Bosanskog Petrovca zabranila je djevojčici sa posebnim potrebama Amini Mušanović da putuje na more jer "smeta" drugim putnicima.