jugoslavija - od nemila do nedraga

Share
PopeЧе

Posts : 622
Join date : 2014-12-06

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by PopeЧе on Thu Mar 19, 2015 2:19 pm

beatakeshi wrote:Odakle ti ovo?
Sjajan dizajn. Čudo da se radilo i pre Sačija (i Sačija).

Ovde je oduvek postojao sjajan dizajn.
Na boredpandi se provukao i predratni plakat Aeroputa ali to samo ide u prilog ovome sto sam rekao.
beatakeshi

Posts : 9586
Join date : 2014-12-12

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by beatakeshi on Thu Mar 19, 2015 2:48 pm

Može malo pojašnjenje za Aeroput? Šta je to, preteča JAT-a?

Kakav je plakat za "Male vojnike" Bate Čengića!!!
I Opatija, crna cigareta mi sada izgleda sjajno.
PopeЧе

Posts : 622
Join date : 2014-12-06

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by PopeЧе on Thu Mar 19, 2015 3:10 pm

Pa u neku ruku jeste preteca JAT-a.
Sve je krenulo od Aero-kluba, nasih retkih pilota iz Prvog svetskog rata (Sondermajer, Bajdak, Strizevski), napravljen je aerodrom i sve je to krenulo uzlaznom putanjom dok rat nije sve prekinuo, Nemci zabranjuju rad Aeroputa, u prostorije useljavaju Lufthanzu da bi nakon rata Aeroput bio obnovljen a u rukovodstvo ulazi predratni akcionar i clan Upravnog odbora Ivan Ribar ali sve je to kratkog daha jer se paralelno formira JAT, nove vlasti zabranjuju rad akcionarskih drustava pa samim tim i Aeroputa, JAT preuzima ono sto je od Aeroputa ostalo nakon rata i to je to.
паће

Posts : 17614
Join date : 2012-02-12
Location : Outest space!

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by паће on Thu Mar 19, 2015 3:38 pm

Меншчини да је та идеја о дизајну као некаквом светском покрету била врло смишљено исфабрикована у неким нашим главама, и да је отприлике било "наравно да не успевамо да продамо своје производе напољу јер су ружни, па квалитет нико ни не гледа". Нема везе што нисмо успевали да их продамо пре свега зато што није било слободног тржишта, бар не за нас, та идеја о дизајну који ће као да нас извади се ванредно примила. Некако у складу са свим тим цветањем сто цветова и у архитектури и у којечему другом. Чак се сећам жестоке критике коју нека фабрика обуће попије у "Илустрованој" јер добију златну кошуту за дизајн а кад то стигне у дућане оно ни налик - није она копча, није онај материјал, а није баш ни онај крој.

И дизајнирало се, пуштало се на ту тему и успех није изостајао. Не само графички дизајн, који је ингениозним радом више него надокнађивао сиротињску технику, него смо имали и лепе ствари, и тањире, и шоље, и накит, па су чак и бижутеристи гледали да то некако прате.

Гледам прекидаче које сам купио 1991, ваљда последња серија из тих времена, и ове које сам купио да допуним, и оне које сам имао у тамоу - ови из прошлог века још увек изгледају пет пута боље од свих осталих. А онај Искрин телефон палачинку бих и сад купио, само да га негде нађем, па макар не радио. За украс. Овај Панасоник што ми је сад на столу би могао ципеле да му чисти.

А та прича коју су нам тада увалили, да је напољу малтене немогуће продати ружну ствар, свака част мајстори, добро сте нас прешли и свака вам дала. Тамо се не продају лепе ствари, него ствари које изгледају исто као друге ствари те године. Купио сам 1999 телевизор, црна пластика, јер су тада сви били од црне пластике. Други негде 2006, боје оне сребрене за чункове, јер су тада сви били те боје. Микроталасни, први кремкаст, издржао три године; други црн и један кр(е)мкаст деци док студирају; трећи боје чунка. Наравно, наредне године се појави један, укупно један у пешес дућана где смо иоле редовније навраћали, дивне металик бордо боје, јебига, касно. Овај последњи, видим, још увек ради.

Гледам шта ми се наватало од којечега по кући... сва бела техника изгледа исто као што је изгледала пре 30-40 година, дизајн нула. Престали су чак и да обликују дугмиће, што је бар комад пластике који их ништа не кошта да промене. Једине дизајниране ствари што примећујем су таблети и мобилни, ту су се здали. Стони рачунари су једнако ружни као пре 25 година, лептопови сви изгледају исто (осим мека и понеког ко би да се такмичи с њим), а кваке, шоље, прибор за јело - 90% иста ругоба као и пре.

Дај још, да мало освежим видик.


_____
Сендвич за зубе!
Where are you taking all those looks?
шумидер-модер

Posts : 1840
Join date : 2012-02-11

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by шумидер-модер on Mon Mar 30, 2015 1:30 pm_____
Dok si to smislio, na mom si visio.
***************************************
Je l imamo temu na kojoj pišemo o tome koliko je Biki lepa ili može ovde?
шумидер-модер

Posts : 1840
Join date : 2012-02-11

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by шумидер-модер on Mon Mar 30, 2015 1:37 pm_____
Dok si to smislio, na mom si visio.
***************************************
Je l imamo temu na kojoj pišemo o tome koliko je Biki lepa ili može ovde?
шумидер-модер

Posts : 1840
Join date : 2012-02-11

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by шумидер-модер on Mon Mar 30, 2015 1:47 pm_____
Dok si to smislio, na mom si visio.
***************************************
Je l imamo temu na kojoj pišemo o tome koliko je Biki lepa ili može ovde?
avatar
Guest

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Guest on Tue Mar 31, 2015 5:14 am

http://www.samirakentric.com/en/new/a-book/


uskok i ajduk

Posts : 6272
Join date : 2014-12-09

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by uskok i ajduk on Mon May 04, 2015 10:34 am


http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Kontroverzni-vladar-koji-se-nije-bojao-vage-istorije.sr.html

У сво­је­вре­ме­ном раз­го­во­ру за ,,По­ли­ти­ку”, ко­ји сам во­дио с Вла­ди­ми­ром Де­ди­је­ром по­во­дом ње­го­вог ра­да на ,,При­ло­зи­ма за би­о­гра­фи­ју Јо­си­па Бро­за Ти­та”, Де­ди­јер је као глав­но по­ста­вио ,,пи­та­ње Ти­то­вог од­но­са пре­ма вла­сти”.
,,Основ­на Ти­то­ва гре­шка је то што је ми­слио да ће ве­чи­то вла­да­ти. Ово ни­је про­из­вољ­но твр­ђе­ње. Баш у том то­ну он је го­во­рио при­ли­ком на­шег по­след­њег раз­го­во­ра 1. но­вем­бра 1978. го­ди­не, у при­су­ству мог си­на Мар­ка. При­чао је та­ко као да ће ве­чи­то жи­ве­ти. По­ми­њао је и два сво­ја стри­ца за ко­је је твр­дио да су жи­ве­ли 102 и 103 го­ди­не”, све­до­чио је Де­ди­јер.
У тор­би је та­да имао ге­не­а­ло­шко ста­бло до­ма­ћи­на, у ко­ме су по­ми­ња­ни и Ти­то­ви стри­че­ви. Је­дан је жи­вео 72 а дру­ги 73 го­ди­не.
На пи­та­ње пот­пи­сни­ка за­што је Ти­то стри­че­ви­ма до­дао по то­ли­ко мно­го го­ди­на, Де­ди­јер је од­го­во­рио:
,,Ми­слим да је раз­лог то­ме ње­го­ва ве­ли­ка љу­бав пре­ма вла­сти, по­го­то­во пре­ма ап­со­лут­ној вла­сти ка­кву је имао. Због ње је и све сво­је по­тен­ци­јал­не на­след­ни­ке, јед­ног по јед­ног, по­сте­пе­но укла­њао. То је јед­на круп­на исто­риј­ска чи­ње­ни­ца а мла­ђи исто­ри­ча­ри ће утвр­ди­ти ко­ли­ко је ово тач­но”.


_____
"Mogu li ja da kažem ili ćete Vi da vodite intervju sami sa sobom? Samo kad bih mogla da kažem nešto… Prvo, uvek smo govorili našim građanima da ne možemo i nećemo da gledamo na EU kao na ćup sa novcem. Da bolji kvalitet života, radna mesta i bolje plate moraju doći od nas samih i snage naše ekonomije. Želimo da budemo deo EU jer je to mirovni projekat i jer delimo vrednosti sa EU." - Ana Brnabić
otto katz

Posts : 7351
Join date : 2014-10-27
Location : kraljevski vinogradi

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by otto katz on Mon May 04, 2015 11:02 am

Tito volio vlast?! Otkriće skoro pa šokantno.


_____
Разгромили атаманов
Разогнали воевод
uskok i ajduk

Posts : 6272
Join date : 2014-12-09

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by uskok i ajduk on Mon May 04, 2015 11:40 am

Знамо да је волео, али још увек се не знају тачне размере те љубави. Имам једну претпоставку да је и устав из 1974. настао из Титовог страха да не заврши као краљ Александар, пошто су тих година биле бројне терористичке акције. (убиства амбасадора, отмице авиона, бомбе у бископу... итд)


_____
"Mogu li ja da kažem ili ćete Vi da vodite intervju sami sa sobom? Samo kad bih mogla da kažem nešto… Prvo, uvek smo govorili našim građanima da ne možemo i nećemo da gledamo na EU kao na ćup sa novcem. Da bolji kvalitet života, radna mesta i bolje plate moraju doći od nas samih i snage naše ekonomije. Želimo da budemo deo EU jer je to mirovni projekat i jer delimo vrednosti sa EU." - Ana Brnabić
otto katz

Posts : 7351
Join date : 2014-10-27
Location : kraljevski vinogradi

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by otto katz on Mon May 04, 2015 11:49 am

Pa dobro, ti ćeš izmjeriti razmjere te ljubavi svojim grotresknim instrumentarijem u kojem paganska mitologija susreće socijalni kretenizam, pa je Šešelj zmaj. Neće usfaliti ni psihološko profiliranje, sve što zatreba. Ti si zapravo kao loša fantastična literatura, motivi, stvorenja i događaji iskaču bez reda i smisla.


_____
Разгромили атаманов
Разогнали воевод
bruno sulak

Posts : 22117
Join date : 2014-10-27

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by bruno sulak on Mon May 04, 2015 12:05 pm

kako je dedijer bio prolupao. ko slavu djukica covek da cita.


_____
The law provides us structure to guide us through paralyzing and trying times. But it requires us a vision to its procedures and higher purposes. Before we assume our respective roles in this enduring drama just let me say that when these frail shadows we inhabit now have quit the stage we'll meet and raise a glass again together in Valhalla.
шумидер-модер

Posts : 1840
Join date : 2012-02-11

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by шумидер-модер on Mon May 04, 2015 12:13 pm

Heinrich Himmler wrote:Volio bih da vam navedem još jedan primjer upornosti – upornost maršala Tita. Moram reći da je on stari komunista, taj Herr Josip Broz, da je veoma čvrst čovjek. Nažalost on je naš protivnik. Taj zaista zaslužuje titulu maršala… On je naš neprijatelj, ali ja bih volio da imamo tucet Tita u Njemačkoj, ljudi koji bi bili vođe i koji bi imali takvu odlučnost i tako čvrste živce da se nikada ne predaju, iako su potpuno opkoljeni. Taj čovjek ne raspolaže ničim, apsolutno ničim. Uvijek je bio opkoljen, ali taj čovjek je uvijek našao način da se probije. Nikad nije kapitulirao. Mi znamo najbolje kakve nam nevolje zadaje na jugoslavenskom prostoru, zbog toga što se tako uporno bori…


_____
Dok si to smislio, na mom si visio.
***************************************
Je l imamo temu na kojoj pišemo o tome koliko je Biki lepa ili može ovde?
шумидер-модер

Posts : 1840
Join date : 2012-02-11

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by шумидер-модер on Mon May 04, 2015 12:28 pm

Jedna biografija 20. veka, ili, za domoroce:
лако је мртвом вуку реп мерити 

_____
Dok si to smislio, na mom si visio.
***************************************
Je l imamo temu na kojoj pišemo o tome koliko je Biki lepa ili može ovde?
avatar
Guest

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Guest on Mon May 04, 2015 3:38 pm

шумидер-модер wrote:Hm, ova Zaklina bas neka krs riba. Nasa Jovanka pored nje ko ladja.
uskok i ajduk

Posts : 6272
Join date : 2014-12-09

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by uskok i ajduk on Mon May 04, 2015 11:34 pm

шумидер-модер wrote:
Heinrich Himmler wrote:Volio bih da vam navedem još jedan primjer upornosti – upornost maršala Tita. Moram reći da je on stari komunista, taj Herr Josip Broz, da je veoma čvrst čovjek. Nažalost on je naš protivnik. Taj zaista zaslužuje titulu maršala… On je naš neprijatelj, ali ja bih volio da imamo tucet Tita u Njemačkoj, ljudi koji bi bili vođe i koji bi imali takvu odlučnost i tako čvrste živce da se nikada ne predaju, iako su potpuno opkoljeni. Taj čovjek ne raspolaže ničim, apsolutno ničim. Uvijek je bio opkoljen, ali taj čovjek je uvijek našao način da se probije. Nikad nije kapitulirao. Mi znamo najbolje kakve nam nevolje zadaje na jugoslavenskom prostoru, zbog toga što se tako uporno bori…


ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4


[size=12]22. 8. 1944 (17,45 — 20,00 časova)
[/size]


b) Na Balkanu treba u suštini rešiti hrvatsko, srpsko i bugarsko pitanje. U vezi s tim ja bih, reče firer, utvrdio sledeće: ;


b1) Hrvati nemaju nikakvu predstavu o državnosti i neće je niikad ni moći imati. Onaj ko je 500 godina bio bez nje, ne može se nikad ni razviti u državu. Kasnije jednom doći ćemo na to, da Hrvatsku inkorporiramo u Rajh ili da iz nje napravimo protektorat. Danas možemo u najmanju ruku — a to u suprotnosti prema ostalim balkanskim narodima — samo prividno ići zajedno sa sadašnjom hrvatskom vladom.


b2) Srbi su narod koji je određen da ima državu i koji je kao narod održan. Njihova ideologija je veltkosrpska i u njima postoji bezobzirna otporna snaga. Pri jednoj takvoj upotrebi, oni će uvek zastupati velikosrpsku ideju. Ono što dolazi iz Beograda znači opasnost. Ja sam 1941. godine učinio Srbima ponudu koja je bila neuobičajena. Ja sam samo zahtevao da ostanu neutralni i za to sam im obećao povoljniju cenu nisu mogli da dobiju. U stvarnosti je međutim došlo do razvoja koji nikako ne odgovara toj velikodušnoj ponudi. Uostalom, ukazujem na to da, ako danas ponovno uspravimo Srbiju, Hrvatska propada. Tito jest i ostaje komunista, i on zastupa jugoslovensku ideju. No njegov će cilj pritom biti da dobije oslonac na Rusiju. Za mene ne postoji sumnja u pogledu toga da će Tito, kad taj željeni cilj jednom postigne, svu inteligenciju poubijati. Pobeda Tita šači stvaranje komunističkog režima, koji će jugoslovenske narode izručiti Staljinu. Engleska, i to je za mene jasno, želi nacionalnu Srbiju, a povrh toga nastoji da i Hrvatsku dobije u svoje ruke. To isto važi i u pogledu Grčke, a možda i Bugarske. Engleska danas više no ikad dejstvuje prema načelu: "U nuždi đavo svašta pojede". Ako bi mi s naše strane pristali na srpsku ponudu, i ako bi im stavili na raspolaganje oružje i municiju, onda, doduše, verujem da će se Srbi s uspehom boriti protiv Tita. No isto tako sam ubeđen da će onda velikosrpska ideja odmah ponovno da zaplamti na našu štetu. A to je nepodnosivo. Srbi se nikad ne bi odrekli velikosrpske ideje.

7.) Potrebu da se obezbede saobraćajni putevi i privredna preduzeća u Srbiji, firer priznaje. S tim u vezi postoji namera,


_____
"Mogu li ja da kažem ili ćete Vi da vodite intervju sami sa sobom? Samo kad bih mogla da kažem nešto… Prvo, uvek smo govorili našim građanima da ne možemo i nećemo da gledamo na EU kao na ćup sa novcem. Da bolji kvalitet života, radna mesta i bolje plate moraju doći od nas samih i snage naše ekonomije. Želimo da budemo deo EU jer je to mirovni projekat i jer delimo vrednosti sa EU." - Ana Brnabić
шумидер-модер

Posts : 1840
Join date : 2012-02-11

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by шумидер-модер on Mon May 04, 2015 11:42 pmBre Uskoke, citiras jedan od Adolfovih beskrajnih konferencijskih monologa, i to jedan od onih poprilicno potresnih  , ako nisi primetio datum je svega mesec dana posle onog atentata.
Zar te, BTW, recnik prepun drzavotvornosti, nacija, drzava, sposobnosti da se bude drzavotvoran i ostalo tome slicno, ne potseca na (po)nesto?


_____
Dok si to smislio, na mom si visio.
***************************************
Je l imamo temu na kojoj pišemo o tome koliko je Biki lepa ili može ovde?
avatar
Guest

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Guest on Mon May 04, 2015 11:48 pm

zanimljiv izbor delegacija, pa da dodam i ovu:)

uskok i ajduk

Posts : 6272
Join date : 2014-12-09

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by uskok i ajduk on Tue May 05, 2015 12:11 am

шумидер-модер wrote:citiras jedan od Adolfovih beskrajnih konferencijskih monologa

То је одговор на твој цитат Хајнриха Химлера, јер сматрам да у Хитлеровом лудилу има одређене рационалности, док је Химлер потпуно раскрстио са рационалношћу. _____
"Mogu li ja da kažem ili ćete Vi da vodite intervju sami sa sobom? Samo kad bih mogla da kažem nešto… Prvo, uvek smo govorili našim građanima da ne možemo i nećemo da gledamo na EU kao na ćup sa novcem. Da bolji kvalitet života, radna mesta i bolje plate moraju doći od nas samih i snage naše ekonomije. Želimo da budemo deo EU jer je to mirovni projekat i jer delimo vrednosti sa EU." - Ana Brnabić
шумидер-модер

Posts : 1840
Join date : 2012-02-11

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by шумидер-модер on Tue May 05, 2015 12:14 am

Šuvar i varivo wrote:zanimljiv izbor delegacija, pa da dodam i ovu:)

Ovo, kao, treba da diskredituje Tileta?
Mogao si onda i ovu, em je blize, em je popularnije:


A tek ova:Ima, doduse, i ovakvih:


_____
Dok si to smislio, na mom si visio.
***************************************
Je l imamo temu na kojoj pišemo o tome koliko je Biki lepa ili može ovde?
шумидер-модер

Posts : 1840
Join date : 2012-02-11

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by шумидер-модер on Tue May 05, 2015 12:20 am

uskok i ajduk wrote:
шумидер-модер wrote:citiras jedan od Adolfovih beskrajnih konferencijskih monologa

То је одговор на твој цитат Хајнриха Химлера, јер сматрам да у Хитлеровом лудилу има одређене рационалности, док је Химлер потпуно раскрстио са рационалношћу. 

Au bre Uskoke, pa sad si bas zastranio: Adolf koji puca po svim savovima, lupeta o drzavotvornosti, nacijama, krvi i tlu, trguje zemljama nad kojima davno nema nikakvu kontrolu i Der treue Heinrich koji se do poslednjeg trenutka, ukljucujuci i samo samoubojstvo, ponasa ekstremno racionalno...

Ili Adolf samo govori ono sto je tvome uhu drago cuti?


_____
Dok si to smislio, na mom si visio.
***************************************
Je l imamo temu na kojoj pišemo o tome koliko je Biki lepa ili može ovde?
PopeЧе

Posts : 622
Join date : 2014-12-06

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by PopeЧе on Tue May 05, 2015 12:24 am

шумидер-модер wrote:...Tileta?
William Murderface

Posts : 49612
Join date : 2012-06-10

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by William Murderface on Tue May 05, 2015 10:20 amДр_Öтац_Живøтић@kazi_tibi
kako je nastao konc logor goli otok? jase tako tito vukija kad prolazi micun na popu tito u fazonu jebeni hipstery sve to treba na goli otok


_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
Daï Djakman Faré

Posts : 3409
Join date : 2014-10-28

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Daï Djakman Faré on Mon May 18, 2015 3:52 pm

super informativna mini-runda o raspadu na PPP zadnih par dana, nadam se da citate.


_____
--to give the metals back their alchemical significance that has been neglected since the beginnings of the industrial revolution
--to alienate common apparati/mechanismi to create a perpetuum mobile called Motor Sehn-Sucht--

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Sponsored content


    Current date/time is Sat Feb 23, 2019 11:06 am