Intervjui

Share
avatar

Posts : 6498
Join date : 2014-10-27

Re: Intervjui

Post by Bluberi on Wed Dec 10, 2014 5:17 pm

Knjiga pokazuje da pojedinim liberalima nije suspektna samo masovna demokracija, socijalizam ili komunizam, nego i demokracija kao takva. Što je to problematično u samoj demokraciji primjerice Lockeu, Tocquevilleu, Millu ili Hannah Arendt?
Danas smo skloni zaboraviti da je masovna demokracija u 19. i početkom 20. stoljeća imala iznimno progresivne tendencije. Budila je velika očekivanja među svojim pristašama i širila dubok strah među protivnicima. Povijesno gledano, demokraciju – u samom početku posrijedi je proces koji je inzistirao na pravu glasa za prethodno obespravljene skupine i klase – mnogi liberali doživljavaju kao neraskidivo povezanu s masovnim društvom, a potencijalno čak i sa socijalizmom. Na demokraciju se gleda kao na oružje koje će postupno omogućiti masama da se organiziraju tako da politički zasjene čak i tradicionalne stranke sastavljene od pripadnika gornjih i srednjih klasa. Za neke, demokracija predstavlja akutnu političku i ekonomsku opasnost, ona prijeti opstanku kapitalizma i privatnog vlasništva. Ne samo da su liberali vjerovali u takvu moć demokracije, nego su i radikalni socijalisti često obznanjivali svoju želju da se sadašnji sustav sruši upravo pomoću demokracije. Sjetimo se samo ‘Komunističkog manifesta’, u kojem se navodi da je ‘prvi korak u radničkoj revoluciji, koja će proletarijat uzdići do pozicije vladajuće klase, pobjeda u bici za demokraciju. Proletarijat će iskoristiti svoju političku vlast da buržoaziji postupno otme sav kapital’ itd. Pretpostavka da je liberalna, buržoaska demokracija zapravo prvi korak na putu prema socijalizmu, pa i da osigurava izravan put u socijalizam, postala je vrlo raširena u Drugoj internacionali. Čak i liberali koji su bili bitno realniji, a samim time i manje prestrašeni vjerojatnošću totalne revolucije, masovne politike često smatraju jednom od glavnih prepreka za funkcioniranje tržišnog sustava. U najmanju ruku, masovna bi demokracija mogla provesti preraspodjelu bogatstva u korist siromašnih, a na račun bogatih. A to mnogi klasični liberali smatraju potpuno neprihvatljivim oblikom organizirane krađe. Ustvari, mnogi sadašnji liberali i neoliberali i dalje proklinju svaki napor u smjeru preraspodjele i progresivnog oporezivanja. Dakle i kad mase ne bi ukinule kapitalizam izravno, klasični liberali su se bojali, a i danas se boje, da će, u najmanju ruku, ometati njegovo normalno i ‘zdravo’ funkcioniranje. Stoga kod mnogih postoji jasna želja da se intervencije masa prekinu, pa i silom – ako je to potrebno.
Ishay Landa
avatar

Posts : 45833
Join date : 2012-06-10

Re: Intervjui

Post by William Murderface on Wed Dec 10, 2014 5:52 pm

Odličan intervju. Sad si me baš zainteresovao za ovog lika i celu knjigu.


_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
avatar

Posts : 6498
Join date : 2014-10-27

Re: Intervjui

Post by Bluberi on Thu Dec 18, 2014 5:04 am

Koštunicu je strana štampa posle 5. oktobra nazvala "ubicom džinova". Međutim, baš kao u bajci, problem nastaje kada se junak vrati iz bitke sa džinom i počne da traži ruku princeze i pola kraljevstva...
Pa jeste, problem je oko uloge. Moja ideja je bila da Koštunica bude neka vrsta srpskog Huana Karlosa koji će jednu podeljenu zemlju da ujedini, kao što je španski kralj posle Frankove smrti ujedinio zemlju koja je bila emocionalno i politički jako podeljena. Očekivao sam od njega da se izdigne iznad operativnih problema i političkih sukoba. Ja sam tokom prvih nekoliko meseci, kada je bilo indicija da se neki ljudi spremaju da počnu da ga osporavaju, rekao: "Ne. On je naše zajedničko dobro, on ujedinjava ovu zemlju." Podsetio sam ih da je polovina stanovništva glasala za Miloševića, da su to stariji ljudi koji se plaše Zapada, vide rizik... Objašnjavao sam da su to realni strahovi, da su to naši sugrađani i da nam treba neko ko predstavlja odgovor na njihove strahove, a to je Koštunica. Govorio sam da je on nama dragocen.
Međutim, Koštunica je posle nekog vremena počeo da ulazi u političke sukobe koji su tu ulogu poremetili. I ja i većina ostalih u DOS-u imali smo vrlo iskrenu nameru da njemu kao "ubici džinova" pripadne zasluženo mesto. Ali, on je prilikom hapšenja i izručivanja Miloševića i kroz svoju stranku ušao u polemike, i onda je to izazvalo refleksan odgovor. Ako vas neko stalno napada, a vi ne odgovarate, to se u ovoj zemlji shvata kao dokaz krivice ili slabosti. Nažalost, to je u javnosti postalo jedna zatrovana tema, i svaka polemika ima veći značaj od bilo čega konkretnog što ste uradili
Đinđić
avatar

Posts : 6498
Join date : 2014-10-27

Re: Intervjui

Post by Bluberi on Sun Jan 18, 2015 5:12 am

U kakvoj su onda vezi filozofska ideja revolucije i njena povijesna ostvarenja, posebno ono jugoslavensko?
Teškoća s ‘mišljenjem revolucije’ kod Gaje Petrovića sastoji se dobrim dijelom upravo u tome hard core karakteru same filozofije, u tome što je njegova glavna misaona figura topički istovjetna figura s Heideggerovom, odnosno pojam istog ranga kao i ‘bitak’ kod Heideggera. I Petrovićeva revolucija pretpostavlja razliku između ontološkog i ontičkog, bitka i bića, ideje revolucije i političkog prevrata. Petrović je vrludao i kružio u artikulaciji ‘mišljenja revolucije’ jednako kao i Heidegger s bitkom, htio je filozofski preskočiti sjenu filozofije apsoluta da bi ponovo stajao pred apsolutom o kojem se mogu iskazivati samo negativni izrazi. Čini se da je u tome ostao zarobljenik uvijek ponovnog cizeliranja Marxove 11. teze, kao da ona govori o reformi filozofije, a ne o napuštanju filozofije. Petrović je svoj koncept ‘mišljenja revolucije’ mogao, a vjerojatno i trebao, više i dosljednije iskušavati na Heideggerovom kasnijem konceptu ‘događaja’, a ne ‘bitka’, pa bi ga to možda misaono udaljilo od samog Heideggera i njegove političke ontologije i više približilo zadaći filozofikacije takvog događaja kao što je NOB, u kojem bi se možda mogla vidjeti nešto poput bestemeljnog utemeljenja, izvornog akta slobode. No to je, dakako, jedna hipotetična akademska mogućnost ili jedno od neostvarenja praxisa, da podržim malo Puhovskog. Ali da je ta tema otvorena, imali bismo danas možda praksisovskog preteču Badioua pa bi i praksisovci danas možda bili atraktivniji filozofi sadašnjim mlađim naraštajima.
Uz današnji, među mlađima rasprostranjen prigovor, da u njih nema razrade kritike političke ekonomije, moglo bi se, iako to nitko od kritičara osim vas ne razvija, govoriti i o modusima kritike filozofije?
Marx se, koliko ja vidim, nije sekirao za sudbinu filozofije, njegova 11. teza o Feuerbachu, koju toliko rado ponavljaju ne samo filozofi prakse nego i svi anti filozofski nastrojeni cinici do vrabaca na grani, ne govori toliko o ukidanju filozofije — dakako, uz onaj slavni cirkularni uvjet da se može ukinuti samo tako da se ostvari, i obrnuto, da se može ostvariti samo tako da se ukine. Marx govori jasno o zadaći stvarne promjene stvarnog svijeta i to je granica filozofije u klasičnom razumijevanju na vrhuncu s Hegelom. Za Marxa i kod Marxa može se s dovoljnom sigurnošću reći da ‘to do čega je stalo’, više neće biti stvar filozofije. Kasnije, iz ‘Temeljnih crta kritike političke ekonomije’ (‘Grundrisse’) i ‘Kapitala’, saznajemo da je to sada posao znanosti koja je i sâma u nastajanju kroz njegov analitički kritički rad na političkoj ekonomiji. Na toj pozadini, ako ja dobro vidim, figura ‘mišljenja revolucije’ skriva ispod diskursa o ukidanju filozofije — ponavljam, uz dodatak onog cirkularnog uvjeta da bude ostvarena kroz ukidanje i ukinuta kroz ostvarenje — diskurs filozofije u permanentnoj autoreformi. To se vidi, mislim, i kod kasnijeg Kangrge u preformulaciji pojma revolucija u re-evoluciju, i njegovu priklanjanju aspektu reforme umjesto ranijeg naglašavanja prevrata u stvarnosti po djelovanju iz principa.
Srećko Pulig sa Borislavom Mikulićem
avatar

Posts : 6498
Join date : 2014-10-27

Re: Intervjui

Post by Bluberi on Mon Mar 02, 2015 4:18 pm

Žižek.
avatar

Posts : 20440
Join date : 2014-10-27

Re: Intervjui

Post by bruno sulak on Mon Mar 02, 2015 11:33 pm

bluberi me pretekao. uzasno mi ide na zivce slawomir i imam osecaj da zizek mora da skakuce oko njega tokom razgovora.


_____
The law provides us structure to guide us through paralyzing and trying times. But it requires us a vision to its procedures and higher purposes. Before we assume our respective roles in this enduring drama just let me say that when these frail shadows we inhabit now have quit the stage we'll meet and raise a glass again together in Valhalla.
avatar

Posts : 6498
Join date : 2014-10-27

Re: Intervjui

Post by Bluberi on Tue Mar 03, 2015 5:43 am

Mene je Slavomir podsetio na Olju. U fazonu pitam te u ime običnih ljudi.
avatar

Posts : 20440
Join date : 2014-10-27

Re: Intervjui

Post by bruno sulak on Tue Mar 03, 2015 6:54 am

ha! tacno rako, samo 'u ime obicnih ljudi, poljaka'


_____
The law provides us structure to guide us through paralyzing and trying times. But it requires us a vision to its procedures and higher purposes. Before we assume our respective roles in this enduring drama just let me say that when these frail shadows we inhabit now have quit the stage we'll meet and raise a glass again together in Valhalla.
avatar

Posts : 1347
Join date : 2012-02-12

Re: Intervjui

Post by Ferenz on Sun Mar 15, 2015 6:02 pm

Ima li neko Bikicin intervju NIN-u?
Guest

Re: Intervjui

Post by Guest on Thu Apr 09, 2015 9:43 pm

http://nedeljnik.co.rs/sr/2015/04/09/dnevni-magazin/olja-be%C4%87kovi%C4%87-elita-se-nija-povukla-u-sebe-povukla-se-od-njih

Nisam znao da je ona toliko nalik ocu...
avatar

Posts : 45833
Join date : 2012-06-10

Re: Intervjui

Post by William Murderface on Thu Apr 09, 2015 9:52 pm

Joj, siroti Predrag Palavestra...


_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
avatar

Posts : 7967
Join date : 2014-12-12

Re: Intervjui

Post by beatakeshi on Thu Apr 09, 2015 10:09 pm

Zašto siroti PP?
avatar

Posts : 1347
Join date : 2012-02-12

Re: Intervjui

Post by Ferenz on Fri May 01, 2015 10:30 am

Još nema snimka, ali biće.


Dario Hajrić@romulian  1h1 hour ago

Hvala @jelenasotirovic i @N1infoBG na pozivu u "Novi dan" - nadam se da nije bilo rđavo.
avatar

Posts : 20440
Join date : 2014-10-27

Re: Intervjui

Post by bruno sulak on Fri May 01, 2015 11:07 am

Šuvar i varivo wrote:http://nedeljnik.co.rs/sr/2015/04/09/dnevni-magazin/olja-be%C4%87kovi%C4%87-elita-se-nija-povukla-u-sebe-povukla-se-od-njih

Nisam znao da je ona toliko nalik ocu...

valjda sto je starija. neko citao ovo u tzv. celini?
Guest

Re: Intervjui

Post by Guest on Thu May 07, 2015 12:29 pm

http://www.nedeljnik.co.rs/sr/2015/05/07/ekskluzivno/pokondireni-seljaci-iz-sns-su-samo-zamenili-pokondirene-malogra%C4%91ane-iz-ds

"Vladeti Jankoviću bi bilo bolje da ćuti, kad se već sam ne stidi. "


Prokic objasnjava drugu srbiju Pescanik i Djindjicomaniju u jednoj recenici wrote:kao pojavi mu ne pripada, naprotiv njemu stoji dobro to "armani" odelo o kome su svi govorili i ogovarali ga zbog toga, ne nego će da nosi "beko" i opanke, šta treba da nosi jedan premijer. Hvala bogu da smo imali konačno jednoga koji zna da se obuče.

kompletni idiot.
avatar

Posts : 45833
Join date : 2012-06-10

Re: Intervjui

Post by William Murderface on Thu May 07, 2015 12:35 pm

+1000


_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
avatar

Posts : 6498
Join date : 2014-10-27

Re: Intervjui

Post by Bluberi on Tue Jun 02, 2015 1:26 am

Pozvali ste se na poznati rad o ekonomiji i klasnoj strukturi njemačkog fašizma koji je 1970-ih napisao marksistički teoretičar Alfred Sohn-Rethel, čija je glavna teza da je fašizam osigurao upravo tu distancu spram univerzalnosti. Autor primjerice opisuje kako se veliki vođa doživljava iz horizonta individualnog poduzetnika…
Sohn-Rethel govori o tome kako je uobičajeno funkcioniranje buržoaskog društva upalo u nevolje i bilo suspendirano. Ekonomski sistem nije funkcionirao, pojavila se inflacija. U toj je situaciji Hitler mogao zauzeti poziciju ekstrakta ispražnjene univerzalnosti, koja je svakom individualnom proizvođaču ponudila privid kako je dio neke cjeline. Na neki način, instalirao se ondje gdje je u normalnim okolnostima stajao novac.
Pulig-Martin Hergouth
avatar

Posts : 1347
Join date : 2012-02-12

Re: Intervjui

Post by Ferenz on Sat Jul 04, 2015 11:59 am

Zavera elita protiv Srbije
Dubravka Stojanović


Problem je, između ostalog, u tome što elite nisu diversifikovane, nema bitnih razlika ni između finansijske, privredne i političke, a kamoli političke i intelektualne. To su često isti ljudi, njihovi interesi su pomešani i tu ideologija nema nikakvog značaja. Oni mogu biti i sa levice i sa desnice, ali ih ujedinjuje interes da sačuvaju svoj monopol.


edit: isti intervju izašao i na Peščaniku.
avatar

Posts : 6352
Join date : 2014-10-27
Location : kraljevski vinogradi

Re: Intervjui

Post by otto katz on Wed Jul 29, 2015 8:42 pm

SVJETSKI MEGA CAR – RAMBO AMADEUS: Šta sad serete? Jeste li svi jednoglasno glasali za kapitalizam i nacionalizam?

Smanjivanje ljudskih sloboda se danas maskira povećanim seksualnim slobodama. Sad neka žena pokaže pičku na televiziju i nikakav problem nije. Sad je to već i malo trend. Ili da se jebu na televiziji u tri popodne, nije sporno. To je ok, jer se time zapravo maskira da se smanjuju građanske slobode. One se ne smanjuju nekim dekretima, nego mora više da se radi za manje para. Možeš da glasaš za koga god hoćeš, ali ajde zucni o gazdi u preduzeće. Pogledaj, u svim tim velikim korporacijama ­ možda jedino u Švedskoj ili Norveškoj nije tako – aj nešto seri protiv gazde! Nema demokratije tu. To je ozbiljna oligarhija. Pretvaramo se u moderno robovlasničko društvo. Tako da je ovo kao u robovlasničkom društvu nekada, i tamo su robovi mogli da se jebu kad i kako god hoće. Sirotinjska zabava. Danas ovi klinci, nacionalistički nastrojeni, bilduju, podsvjesno osjećajući da će biti buduća fizička radna snaga. Oni osjećaju da su došli strani vlasnici i da ti niko neće dat' da budeš doktor i inženjer. Ali da se vratimo…


_____
Разгромили атаманов
Разогнали воевод
avatar

Posts : 6498
Join date : 2014-10-27

Re: Intervjui

Post by Bluberi on Thu Aug 20, 2015 4:39 am

Turbofolk je bio poluga vlasti u Srbiji devedesetih, proizvod sistema, državni koncept još od perioda Lepe Brene. Zanimljiva je upravo zbog toga vaša tvrdnja da folk u sebi ima subverzivni element i da ga zato prisvajate u svojim dramama. Na što točno mislite?

Pa ja imam veliki problem sa tezom, odnosno totalitarnom fantazijom da je turbofolk proizvod Miloševićevog režima, kao da ga je sama država smislila za manipulaciju narodom. Nesporno je da je deo turbofolka učestvovao u stvaranju i održavanju retrogradnog i patrijarhalnog kulturnog modela, ali reći da je sav folk takav ili da ga je izmislio Milošević prosto ignoriše kompleksnost situacije u kojoj se sreću kulturne politike, ekonomija, tržište, unutrašnje zakonitosti muzičkog biznisa, opoziciona čitanja, pozicija žene i još neke druge stvari. U gnušanje spram folka uvek je uključeno i gnušanje spram širokih narodnih masa koje ga slušaju, a to je duboko problematično. Kritika bi trebala ići iz pozicije koja preispituje tržište, uslove rada i ulogu toga u kapitalističkom načinu proizvodnje, a ne iz fantazama o nepismenim masama koje uništavaju nas kulturne svojim manjkom ukusa. Taj pristup ignoriše i transformacije žanra koje su se kroz sve ove godine dešavale. U folku imamo sve, od konzervativnih poruka do progresivnih, i mene te progresivne zanimaju, kao što me zanima i to kako trivijalni ljubavni zapleti pesama dobijaju svoju političku artikulaciju u široj društvenoj sferi. Kroz emotivno proživljavanje tih pesama artikuliše se i osećaj nepravde i emotivne osujećenosti. Slično kao i u melodrami, tu neostvarenje ljubavnog ideala govori o nejednakim društvenim odnosima. Iako kritički stav možda nije vidljiv u tekstu odmah na početku, on se otkriva u širem kulturnom kontekstu, odnosno u duboko nepravednom, patrijarhalnom, heteronormativnom i rasističkom svetu u kom živimo. U svom tekstu o melodramama Daglasa Sirka, Fasbinder je divno napisao kako je ‘ljubav najbolji, najperfidniji i najefektniji instrument društvene represije’. To je upravo ono zbog čega je folk utkan u moje drame, tu smo u potpunosti na području melodrame: odnos dve osobe ometa treća strana, a ta treća strana je često svet – i društveni poredak – sam.
Davor Konjikušić-Olga Dimitrijević
avatar

Posts : 4169
Join date : 2014-10-28

Re: Intervjui

Post by bela maca on Thu Aug 20, 2015 5:56 am

eh, ala sam ja umela da se zaljubim, a da je samo pogled ili par lepih reči dovoljan da me to drži mesecima
budala

pardon my off


_____
You can feign ignorance, but you're not stupid, you're just selfish. And you're a slave to impulse.
avatar

Posts : 6498
Join date : 2014-10-27

Re: Intervjui

Post by Bluberi on Sat Aug 22, 2015 4:21 am

Čar vatre, Slobodan Tišma
avatar

Posts : 1902
Join date : 2014-11-06
Age : 27
Location : Beograd

Re: Intervjui

Post by fernoux-h on Mon Aug 24, 2015 1:17 am

Bluberi wrote:
Turbofolk je bio poluga vlasti u Srbiji devedesetih, proizvod sistema, državni koncept još od perioda Lepe Brene. Zanimljiva je upravo zbog toga vaša tvrdnja da folk u sebi ima subverzivni element i da ga zato prisvajate u svojim dramama. Na što točno mislite?

Pa ja imam veliki problem sa tezom, odnosno totalitarnom fantazijom da je turbofolk proizvod Miloševićevog režima, kao da ga je sama država smislila za manipulaciju narodom. Nesporno je da je deo turbofolka učestvovao u stvaranju i održavanju retrogradnog i patrijarhalnog kulturnog modela, ali reći da je sav folk takav ili da ga je izmislio Milošević prosto ignoriše kompleksnost situacije u kojoj se sreću kulturne politike, ekonomija, tržište, unutrašnje zakonitosti muzičkog biznisa, opoziciona čitanja, pozicija žene i još neke druge stvari. U gnušanje spram folka uvek je uključeno i gnušanje spram širokih narodnih masa koje ga slušaju, a to je duboko problematično. Kritika bi trebala ići iz pozicije koja preispituje tržište, uslove rada i ulogu toga u kapitalističkom načinu proizvodnje, a ne iz fantazama o nepismenim masama koje uništavaju nas kulturne svojim manjkom ukusa. Taj pristup ignoriše i transformacije žanra koje su se kroz sve ove godine dešavale. U folku imamo sve, od konzervativnih poruka do progresivnih, i mene te progresivne zanimaju, kao što me zanima i to kako trivijalni ljubavni zapleti pesama dobijaju svoju političku artikulaciju u široj društvenoj sferi. Kroz emotivno proživljavanje tih pesama artikuliše se i osećaj nepravde i emotivne osujećenosti. Slično kao i u melodrami, tu neostvarenje ljubavnog ideala govori o nejednakim društvenim odnosima. Iako kritički stav možda nije vidljiv u tekstu odmah na početku, on se otkriva u širem kulturnom kontekstu, odnosno u duboko nepravednom, patrijarhalnom, heteronormativnom i rasističkom svetu u kom živimo. U svom tekstu o melodramama Daglasa Sirka, Fasbinder je divno napisao kako je ‘ljubav najbolji, najperfidniji i najefektniji instrument društvene represije’. To je upravo ono zbog čega je folk utkan u moje drame, tu smo u potpunosti na području melodrame: odnos dve osobe ometa treća strana, a ta treća strana je često svet – i društveni poredak – sam.
Davor Konjikušić-Olga Dimitrijević

A ja imam "veliki problem" sa nalaženjem "subverzivnih elemenata" u turbofolku i ljudima koji misle da je ovakav stav u 2015. godini nešto specijalno novo. Slušajte ljudi muziku i uživajte, batalite "kritički stav"..


_____
The Politically Correct anti-racism depends on what it fights (or pretends to)—on the first-level racism itself, thus parasitizing its opponent: The PC anti-racism is sustained by the surplus-enjoyment which emerges when the PC-subject triumphantly reveals the hidden racist bias on an apparently neutral statement or gesture.
avatar

Posts : 4169
Join date : 2014-10-28

Re: Intervjui

Post by bela maca on Mon Aug 24, 2015 10:46 am

da vam ferveks objasni..


_____
You can feign ignorance, but you're not stupid, you're just selfish. And you're a slave to impulse.
avatar

Posts : 7967
Join date : 2014-12-12

Re: Intervjui

Post by beatakeshi on Sat Aug 29, 2015 10:44 pm

http://www.novosti.rs/vesti/scena.147.html:564653-Zeljko-Mitrovic-Sledi-nam-sezona-decenije

ako mislite da je za neki drugi topik premestite.
ima previše visokih svetala pa ne bih da se slučajno ogrešim o nekojega

Re: Intervjui

Post by Sponsored content


    Current date/time is Mon Jul 23, 2018 6:07 am