jugoslavija - od nemila do nedraga

Share
Kondo

Posts : 13253
Join date : 2015-03-20

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Kondo on Mon Mar 11, 2019 8:25 pm

i ko mu je smestio?


_____
Дакле, волео бих да се ЈСД Партизан угаси, али не и да сви (или било који) гробар умре.
Quincy Endicott

Posts : 7690
Join date : 2012-02-10

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Quincy Endicott on Mon Mar 11, 2019 8:29 pm

Kada je bio taj navodni atentat? Ako ga je uopšte i bilo, mogle su ga izvesti jedino vojne službe.


_____
I refuse to feel guilty. Guilt is a destructive emotion and doesn't fit in with my Life Plan.
beatakeshi

Posts : 9773
Join date : 2014-12-12

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by beatakeshi on Mon Mar 11, 2019 8:45 pm

To je valjda "Senta, majstore!"
Kondo

Posts : 13253
Join date : 2015-03-20

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Kondo on Mon Mar 11, 2019 8:49 pm

Bilo je to neko prevrtanje mislim malo posle izbora, pocetak 1991


_____
Дакле, волео бих да се ЈСД Партизан угаси, али не и да сви (или било који) гробар умре.
beatakeshi

Posts : 9773
Join date : 2014-12-12

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by beatakeshi on Mon Mar 11, 2019 8:50 pm

Tojota II Carina - to su valjda bila kola, kakve gluposti čovek pamti.
Zuper

Posts : 7737
Join date : 2016-06-25

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Zuper on Mon Mar 11, 2019 8:56 pm

"Obzirom da smo bili u sukobu sa Srbijom, nismo htjeli biti neutralni, pa se dio naše obavještajne službe, čiji je centar bio u Kninu, povezao s tom BiH službom.

Kakav centar u Kninu 1990/91?
Malo se zabavlja drug Josip.
fikret selimbašić

Posts : 2279
Join date : 2014-10-28

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by fikret selimbašić on Mon Mar 11, 2019 9:06 pm

Meni ni ovo nije najjasnije, koji dio bosanskih tajnih službi? Koja radikalna opozicija u Srbiji?

"Bio je to plan bosanskih tajnih službi, a naše su, samo neki njeni dijelovi, na određen način imale u tome udjela, sve dok Milošević nije osjetio da se nešto događa pa je protestirao kod Tuđmana... Pokušaj atentata dogodio se kad je pukla guma na vozilu u kojem se nalazio. Bila je to poruka da postoje i snage koje ga ne žele kao vođu...

"Centar priprema tog atentata bio je u Srbiji, a glavni akteri su bili iz radikalne opozicije kojoj je Milošević smetao...", pojašnjava Manolić.Božidaru Spasiću iz videa koji je linkovan u tekstu ne vjerujem, on priča o nekakvom atentatu koji je Enver Hadri planirao.


_____
Međuopštinski pustolov.
disident

Posts : 5040
Join date : 2016-03-28

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by disident on Mon Mar 11, 2019 9:11 pm

Quincy Endicott wrote:Kada je bio taj navodni atentat? Ako ga je uopšte i bilo, mogle su ga izvesti jedino vojne službe.
Zasto mislis samo vojne?


_____
Admin
Quincy Endicott

Posts : 7690
Join date : 2012-02-10

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Quincy Endicott on Mon Mar 11, 2019 9:27 pm

Manolić je pobenavio odavno._____
I refuse to feel guilty. Guilt is a destructive emotion and doesn't fit in with my Life Plan.
Quincy Endicott

Posts : 7690
Join date : 2012-02-10

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Quincy Endicott on Mon Mar 11, 2019 9:28 pm

disident wrote:
Quincy Endicott wrote:Kada je bio taj navodni atentat? Ako ga je uopšte i bilo, mogle su ga izvesti jedino vojne službe.
Zasto mislis samo vojne?

Pa ko drugi? Hrvati? Stranci?


_____
I refuse to feel guilty. Guilt is a destructive emotion and doesn't fit in with my Life Plan.
beatakeshi

Posts : 9773
Join date : 2014-12-12

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by beatakeshi on Mon Mar 11, 2019 9:30 pm

99 godina, kasno je za pisanje i prisećanje.
disident

Posts : 5040
Join date : 2016-03-28

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by disident on Mon Mar 11, 2019 9:35 pm

Quincy Endicott wrote:
disident wrote:
Zasto mislis samo vojne?

Pa ko drugi? Hrvati? Stranci?
Hmm dobar argument, mislio sam vise na db doduse. Stranci bi svakako posao odradili do kraja, tom ili drugom prilikom


_____
Admin
Quincy Endicott

Posts : 7690
Join date : 2012-02-10

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Quincy Endicott on Thu Mar 14, 2019 12:11 am

Zapravo mi i nije neki argument... Ali, koliko znam, u SDB nije bilo nekih trzavica u tom periodu, dok je, sa druge strane, lostojao sukob između KOS i Miloševića.


_____
I refuse to feel guilty. Guilt is a destructive emotion and doesn't fit in with my Life Plan.
Zuper

Posts : 7737
Join date : 2016-06-25

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Zuper on Thu Mar 14, 2019 1:24 pm

Pa ne znam bas.
Raspad savezne sluzbe i sukobi sa republickim ispostavama, Jovica je dosao 1992 kao americka veza...
Gargantua

Posts : 11102
Join date : 2015-11-22

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Gargantua on Wed Mar 20, 2019 9:41 pm

Anonim iz Kruševca, samoinicijativno obaveštava Tita o stanju na terenu

Gargantua

Posts : 11102
Join date : 2015-11-22

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Gargantua on Wed Mar 20, 2019 9:47 pm

UDB-a je naknadnom proverom utvrdila da "Iz napred navedenih činjenica jasno proističe zaključak da je anonimna dostava tendencionzna i zlonamerna".
Gargantua

Posts : 11102
Join date : 2015-11-22

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Gargantua Yesterday at 10:46 pm

Čitam neki tekst o odnosima J-SSSR, sve je urednik Pravde bio u pravu    (ovo drugo je i šire poznato)

Narastanje jugoslovenskog spoljnog duga na više od dve milijarde dolara, odlazak preko pola miliona Jugoslovena na rad u zapadne zemlje, nerešeno nacionalno pitanje, masovna nezaposlenost i sve češći radnički štrajkovi – potencijalno su obezbeđivali sasvim drugaiji politiki kontekst od onoga koji je postojao u vreme Staljina i Hrušova. Taj novi momenat i osećaj nesigurnosti i nemoći mogli su na kraju ipak naterati neuhvatljivog Tita da tragičan i destruktivan epilog svog političkog eksperimentisanja predupredi prihvatajući pomoć moćnog saveznika iz Moskve.  

Nagoveštaj ovakvih iščekivanja bila su dva po malo neuobičajena razgovora na temu krize u Jugoslaviji, koji su na karakterističan nain bacili svetlo na novu situaciju u jugoslovensko-sovjetskim odnosima i rezonovanja dvaju strana.

Prvi je bio razgovor glavnog urednika Pravde Mihaila Vasiljevia Zimjanjina sa urednikom Komunista S. Kržavcem, 23. aprila 1971.11 Sa sovjetske strane tada je prvi put otvoreno izražena odlunost da se vojno interveniše u Jugoslaviji ukoliko se proceni da meunacionalni sporovi ugrožavaju njen dalji opstanak. „Imperijalisti čekaju da se raspadne Jugoslavija, kako bi svako doepao svoj planirani deo. Planovi Čerčila i Ruzvelta još žive u glavama njihovih naslednika, koji se ne odriču svojih pretenzija prema Jugoslaviji. Ja sam već rekao da mi nećemo i ne želimo da se mešamo u unutrašnje stvari Jugoslavije. Sa svojim problemima i teškoćama nosite se sami kako znate i umete. Ali, pitanje opstanka Jugoslavije kao jedinstvene socijalistike države, po našem mišljenju, nije više samo unutrašnja stvar Jugoslavije. Jugoslavija predstavlja značajno strategijsko podruje i geografski i politički i kako god hoćete. Njeno raspadanje moglo bi imati posledice na stanje odnosa na Balkanu, u Evropi, pa i u celom svetu“. Zimjanjin je skrenuo pažnju sagovorniku da sovjetsko rukovodstvo veoma pažljivo prati šta se dešava u Jugoslaviji i da je ono veoma zabrinuto. „Nama ne može biti svejedno ko će i kako sutra čerupati Jugoslaviju... Svi koji misle dobro vašem narodu moraju biti zabrinuti. Nacionalisti kod vas idu na to da najpre razbiju partiju, njeno jedinstvo, koje je, ako se smem usuditi da kažem, ozbiljno ugroženo. A posle toga dolaze nove i veće razbijačke akcije iji je konačan cilj raspadanje Jugoslavije. To se ne sme dopustiti. Prema tome se ne može biti ravnodušan i ostati po strani u ime nekakvog nemešanja. Mirno posmatranje raspadanja Jugoslavije znači izdaju internacionalizma, izdaju principa Marksa i Lenjina“.

Samo nekoliko dana kasnije, Brežnjev se na sličan način obratio Titu. Do njegove intervencije je došlo u momentu kada se na Brionima vodila oštra diskusija najvišeg partijskog rukovodstva zbog dramatičnog stanja u međunacionalnim odnosima. U momentu kada je sednica Predsedništva CK SKJ došla do dramatične take, Tito je obavestio saradnike da mu se upravo telefonom obratio Brežnjev, nudeći pomoć da se krizno stanje u zemlji prevaziđe. „Brežnjev je kazao Titu da im je poznato da sastanak na Brionima traje već tri dana, da se ne znaju rezultati, da nema nikakvog saopćenja, da su obaviješteni o nekakvim pokretima trupa izmeu Zagreba i Beograda, da je SSSR spreman pružiti Titu bilo kakvu pomoć, ako mu je ona potrebna. Tito je odgovorio da nikakva pomoć nije potrebna, da je sve u redu i da se rukovodstvo SKJ sprema da donese zaključke“.13 Tito je insistirao kod učesnika Brionskog sastanka da se o ovom telefonskom razgovoru ništa ne govori i da se njegova sadržina čuva u strogoj tajnosti. Zbog toga se ambasador Mićunović, tokom prijema u kanadskoj ambasadi u Moskvi, našao u vrlo neprijatnoj situaciji kada je od Kosiginovog zamenika, Poljanskog, čuo da je taj razgovor vođen i morao se pretvarati da je o njemu obavešten. „Nijesam mogao pitati Poljanskog za tok ovog telefonskog razgovora, jer bi se vidjelo da Beograd jugoslovenskog ambasadora u Moskvi nije čak ni obavijestio, iako se radilo o postupku SSSR-a od najvećeg značaja za Jugoslaviju... Mislim da me je DSIP morao o tome podrobno obavijestiti, jer se radi o važnom događaju izmeu dvije države, koje po službenoj funkciji moram povezivati“. Mićunović je smatrao da je Brežnjev precenio unutrašnje nesuglasice u Jugoslaviji imajući u vidu oštar Titov sukob sa najvišim hrvatskim rukovodstvom, i da je stoga očekivao da će Tito ovaj put dati svoju saglasnost za sovjetsku intervenciju „radi očuvanja interesa socijalizma, odnosno radi spasavanja unutrašnjeg jugoslovenskog poretka. Time bi, najzad, bio riješen istorijski spor do koga je došlo 1948. između Jugoslavije i SSSR, i to – jugoslovenskim porazom. Tako bi, ujedno, bila riješena u korist SSSR sva pitanja u pogledu odnosa među socijalističkim državama i u svjetskom komunističkom pokretu, što je sve pokrenuto sukobom Jugoslavije i SSSR“.14 Koliko je situacija bila dramatična, Mićunović je kasnije upozorio telegramom Ministarstvo inostranih poslova, u kome je obavestio svoju vladu da je u momentu Brežnjevljevog poziva Titu „u Kremlju sazvan Politbiro CK KPSS, i to jedino zbog Jugoslavije, da je Politbiro za stolom očekivao rezultat ’telefoniranja’ što mi je potvrdio Brežnjev u razgovoru od 10. avgusta. Ovde su, ne jedanput slino
postupali u vezi Čehoslovake 1967–68. godine“.
KinderLad

Posts : 6399
Join date : 2017-11-16
Location : Nosgoth

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by KinderLad Yesterday at 10:58 pm

Prvi je bio razgovor glavnog urednika Pravde Mihaila Vasiljevia Zimjanjina sa urednikom Komunista S. Kržavcem, 23. aprila 1971.11 Sa sovjetske strane tada je prvi put otvoreno izražena odlunost da se vojno interveniše u Jugoslaviji ukoliko se proceni da meunacionalni sporovi ugrožavaju njen dalji opstanak. „Imperijalisti čekaju da se raspadne Jugoslavija, kako bi svako doepao svoj planirani deo. Planovi Čerčila i Ruzvelta još žive u glavama njihovih naslednika, koji se ne odriču svojih pretenzija prema Jugoslaviji. Ja sam već rekao da mi nećemo i ne želimo da se mešamo u unutrašnje stvari Jugoslavije. Sa svojim problemima i teškoćama nosite se sami kako znate i umete. Ali, pitanje opstanka Jugoslavije kao jedinstvene socijalistike države, po našem mišljenju, nije više samo unutrašnja stvar Jugoslavije. Jugoslavija predstavlja značajno strategijsko podruje i geografski i politički i kako god hoćete. Njeno raspadanje moglo bi imati posledice na stanje odnosa na Balkanu, u Evropi, pa i u celom svetu“. Zimjanjin je skrenuo pažnju sagovorniku da sovjetsko rukovodstvo veoma pažljivo prati šta se dešava u Jugoslaviji i da je ono veoma zabrinuto. „Nama ne može biti svejedno ko će i kako sutra čerupati Jugoslaviju... Svi koji misle dobro vašem narodu moraju biti zabrinuti. Nacionalisti kod vas idu na to da najpre razbiju partiju, njeno jedinstvo, koje je, ako se smem usuditi da kažem, ozbiljno ugroženo. A posle toga dolaze nove i veće razbijačke akcije iji je konačan cilj raspadanje Jugoslavije. To se ne sme dopustiti. Prema tome se ne može biti ravnodušan i ostati po strani u ime nekakvog nemešanja. Mirno posmatranje raspadanja Jugoslavije znači izdaju internacionalizma, izdaju principa Marksa i Lenjina“.

Samo da se ne iznenadimo nečim drugim i ko zna kakvim idejama kad budemo čitali razgovore sovjetskog najvišeg rukovodstva tog perioda na tu temu...ne u smislu da su i oni hteli da čerupaju, nego "šta ako" se raspad dogodi nevezano sa njima.
bruno sulak

Posts : 22278
Join date : 2014-10-27

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by bruno sulak Yesterday at 10:59 pm

meni ovo malo reketiranje


_____
The law provides us structure to guide us through paralyzing and trying times. But it requires us a vision to its procedures and higher purposes. Before we assume our respective roles in this enduring drama just let me say that when these frail shadows we inhabit now have quit the stage we'll meet and raise a glass again together in Valhalla.
Gargantua

Posts : 11102
Join date : 2015-11-22

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Gargantua Yesterday at 11:07 pm

Jeste, malko.

Ali su se ispeglali do jeseni, bio je "živahan" susret sa Brežnjevom u septembru u Jugoslaviji
bruno sulak

Posts : 22278
Join date : 2014-10-27

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by bruno sulak Yesterday at 11:09 pm

pa srce je titu bilo na istoku.


_____
The law provides us structure to guide us through paralyzing and trying times. But it requires us a vision to its procedures and higher purposes. Before we assume our respective roles in this enduring drama just let me say that when these frail shadows we inhabit now have quit the stage we'll meet and raise a glass again together in Valhalla.
KinderLad

Posts : 6399
Join date : 2017-11-16
Location : Nosgoth

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by KinderLad Yesterday at 11:11 pm

Zato ga nisam ni voleo 
otto katz

Posts : 7552
Join date : 2014-10-27
Location : kraljevski vinogradi

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by otto katz Yesterday at 11:17 pm

KinderLad wrote:Zato ga nisam ni voleo 
Ali imao je dovoljno razumijevanja i za Zapad.


_____
Разгромили атаманов
Разогнали воевод
KinderLad

Posts : 6399
Join date : 2017-11-16
Location : Nosgoth

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by KinderLad Yesterday at 11:22 pm

Zapadu je bilo milo zbog toga 
No Country

Posts : 6531
Join date : 2015-05-16

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by No Country Yesterday at 11:59 pm

Мало се Руси курче овде. Нисмо ми 71-ве били баш тако лак залогај.

Re: jugoslavija - od nemila do nedraga

Post by Sponsored content


    Current date/time is Fri Mar 22, 2019 10:10 pm