* Zašto pisac Dušan Kovačević neće da vidi da na dijalog poziva čovek koji nikad za ovih 5 godina na vlasti nije imao otvoreni razgovor sa političkim protivnikom?